Sinds 1 januari 2015 trekkingsrecht PGB naar SVB

De website www.pgbinformatie.nl is niet langer beschikbaar. Sinds 1 januari 2015 is de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verantwoordelijk voor het trekkingsrecht pgb.

Wilt u een persoonsgebonden budget aanvragen? Neem dan contact op met uw gemeente.

Hebt u vragen over een aan u toegekend budget, neemt u dan telefonisch contact op met de SVB of kijk op www.svb.nl/int/nl/pgb/contact/contact_pgb

Als u vragen hebt over een pgb dat voor 1 januari 2015 is toegekend binnen Almere of Nissewaard dan kunt u ook contact opnemen met de betreffende gemeente.